Vistoft Mølle, Søndre Molsvej 37, Vistoft, Ebeltoft

Vistoft Mølle er genopført efter en brand 1850-erne. I 1970-erne blev møllen gennemgribende restaureret. I møllehatten er det oprindelige maskineri bevaret; mens de 3 nederste etager af møllen er uden inventar.
Møllen har været brugt til optagelse af filmen ”Den Gamle Mølle på Mols”.